BLOG

Jak správně vytáhnout klíště

Před klíšťaty je potřeba mít se na pozoru. Po přisátí klíštěte je velice důležité správné a včasné odstranění pro snížení rizika přenosu infekce.

Přečtěte si, jak klíště správně odstranit.

Zde jsou 3 základní zásady a doporučený postup:

  • desinfekce
  • odstranění
  • desinfekce

Ad a)
Před vytažením kůži i s klíštětem desinfikujte !

Ad b)
Klíště nejlépe odstraníte pinzetou nebo speciálními kleštičkami na klíště.
Klíště uchopíte co nejblíže kůži a kývavými pohyby ho plynule vytáhnete z kůže.

Klíštětem nekruťte!
Nepoužívejte žádné oleje, krémy nebo masti, které klíště přidusí. Tím se zvyšuje riziko vstupu infekce do rány.

Ad c)
Kůži po vytažení opět desinfikujte !
Při likvidaci klíštěte se před možnou infekcí chraňte rukavicemi, vhoďte jej do záchodové mísy nebo ho zabalte do kousku papíru a spalte.

Místo přisátí sledujte v následujících 3 týdnech. Malá červená skvrnka je normální, ale pokud se začne zvětšovat nebo uprostřed vybledne, vyhledejte lékaře.

Proti nákaze klíšťovou meningoencefalitídou plně chrání pouze očkování (aktivní imunizace).